Hvad jeg ville gøre anderledes, hvis jeg kunne tage mit studie forfra?

hvad jeg ville gøre, hvis jeg kunne tage min uddannelse forfra - bakspejl

Der er gået nogle år siden jeg blev færdiguddannet. I den tid har har lært, oplevet og erfaret, såvel som observeret åbenlyse og mindre åbenlyse åbenbaringer nogen principper, helt konkret – der ville have gjort min uddannelse nemmere, mere berigende, men også gjort mig til en langt stærkere kandidat som færdiguddannet. Alt sammen noget jeg ville have gjort, hvis jeg vidste, hvad jeg ved i dag. Her er nogle principper, jeg ville ønske, jeg havde fulgt.

Dette er en artikel om hvilke aktiviteter og vaner, jeg ville ønske jeg havde bygget i løbet studiet, som ville have givet mig mere ro under studiet, gjort mig til en stærkere jobkandidat som færdiguddannet, men også opbygget vaner, som belønner sig på langt sigt. Listen er ikke lavet i prioriteret rækkefølge. Men det er en artikel, jeg ville ønske jeg selv havde læst, da jeg startede på universitetet. 

Afklare hvad jeg ville efter studiet så tidligt som muligt

Lad mig afsløre noget: At være færdiguddannet, og derefter ikke have en plan for hvad der skal ske bagefter, er en ubehagelig følelse. Lettelsen over at være færdig, men ikke vide hvor eller hvad man skal gøre af sig selv, er frustrerende. Som en tjener, der kommer forsigt igennem døren fra køkkenet ud smilende med en lækker varm suppe, men ikke aner hvilken gæst der har bestilt den. Hvad gør man så. Man er klar, men der er ingen velkomstkomitét eller modtager. 

Du må aldrig nogensinde ikke være så dybt gravet ned i dine studier, at du glemmer hvorfor du studerer, eller hvem du kan hjælpe, med den viden du får fra dit studie. Gør du det, er du som en medarbejder, der udfører sit arbejde, men ikke aner hvordan kunden eller slutbrugeren ser ud. Det er den samme årsag, at succesfulde virksomheder aldrig glemmer hvem det er, de arbejder på at servicere. Aldrig glemmer deres kunde. Du må aldrig glemme, og helst ikke gå for længe uden at vide, hvem det er du skal eller vil “service”, når du skal søge jobs. 

Hvad ville jeg have gjort anderledes?

Jeg ville allerede i juleferien efter første semester, have sat mig ned og begyndt at tænke over, mit ønske om en karrierestart efter studiet. Det ville have givet mig en større klarhed om hvad jeg skulle have ud af min studietid. 

Jeg ville have lavet et arbejdsdokument, som jeg nemt kunne åbne på min smartphone og computer, og skrive noter, indsætte links til artikler, grafer, illustrationer og andet, når jeg faldt over noget karriere-ledende materiale, så jeg hele tiden bevægede mig mod #1 mål. Og det første jeg ville afklare, var hvilken branche, jeg ville starte min karriere i. Når først der er et formål, bliver alting nemmere. Også studiet.

Sat mit ind i, hvad erhvervslivet efterspurgte

I forlængelse med at blive karrierestarts afklaret, ville jeg også i have sat mig ind i hvad mit pensum manglede i forhold til den stilling, den virksomhed og den branche jeg gerne ville arbejde i. På samme måde som når jeg skal lave en ret fra en kogebog, og først ser hvad jeg har i køkkenet, og hvad jeg mangler at handle ind, for at kunne lave retten. 

Hvad ville jeg have gjort anderledes?

Taget kontakt med nogle, der arbejdede med det, jeg ville arbejde med, og ganske enkelt spørge dem hvilke værktøjer og andet de bruger i deres hverdag. Derfra kunne jeg have taget online kurser, lånt bøger og på andre måder have opbygget de konkrete kompetencer og kendskaber til arbejdsværktøjer, som ikke indgik i mit pensum på universitetet, men indgik i min fremtidige arbejdsplads pensum.

Fundet mit eget undervisningsmateriale, og ikke begrænset mig til det materiale skolen tilbød

Jeg oplevede i flere fag, at jeg ikke fik noget ud af undervisningen eller at bøgerne var skrevet på en måde, så jeg kedede mig. Ikke fordi emnet var kedeligt, men fordi det blev undervist på en kedelig måde – både eller enten undervisning eller undervisningsmateriale. Uden sjæl, humor eller indlevelse. Resultatet blev, at jeg fik mindre ud af undervisning, følte faget blev irrelevant, og skadede mig gennemsnit, fordi jeg passivt prøvede at lære pensum med det givne materiale. Resultatet var ofte, at jeg kæmpede mig med at læse en tekst, og prøvede at læse den samme tekst igen med en halv liter Cola i kroppen. Det var ikke den rette tilgang.

Hvad skulle jeg have gjort anderledes?

Langt tidligere i starten af et fag taget pulsen på underviseren, men også min egen viden og interesse for et fag. Uvidenhed kan øge en interesse, men det kan også kvæle en interesse. Især hvis man hele tiden føler, at man er bagud. I de tilfælde er YouTube et mesterligt værktøj og en lektie-hjælp. Hvis jeg ikke kunne få hjælp fra medstuderende, skulle jeg i stedet google en gennemgang af den enkelte teori, eller del af teori. Når man sidder og kun skal fokusere på at lære noget specifik, frem for at følge med i undervisningen, er det nemmere at være fokuseret, stoppe op, skrive noter, spole tilbage, og evt. Se en anden video, der forklarer. Jeg kunne have sparet mig selv en masse frustrationer, ved at fået flere ting forklaret på YouTube, end at have læst et kapitel igen og igen. Derudover burde jeg have læst What Smart Students Know, af Adam Robinson. Både i folkeskolen, gymnasiet og igen på Universitetet.  

Stille flere og bedre spørgsmål, oftere

Da jeg studerede var der en pige der altid stille en hulens masse spørgsmål til forelæsning. Jeg var ret træt af det. Hvorfor? Fordi hun stillede gode spørgsmål, og hun stillede mange spørgsmål. Så i realiteten var jeg ikke træt af hende, men træt af mig selv. Hvorfor var det ikke mig, der sad med hånden i vejret, og stillede de spørgsmål, jeg havde.

Spørgsmål øger dit engagement i undervisningen. Det øger din forståelse. Det øger din interesse. De smarteste mennesker stiller ofte spørgsmål og er ikke bange for at erkende, at de ikke ved noget, og derefter spørge om at få noget forklaret eller uddybet. Det er nok derfor, de er smartere.

Hvad ville jeg ønske, at jeg havde gjort?

Sat mig forrest og stillet flere spørgsmål til undervisningen, og være ligeglad om nogen synes det var dumme spørgsmål. Underviseren eller andre elever kan ikke forvente, at man helt forstår alt hvad underviseren gennemgår. Det er jo, per definition, hvad undervisning skal afhjælpe, og hvorfor man går til undervisning. Interesse og ydmyghed er på ingen måde uvidenhed. Det er blot indsigt om sin egen manglende indsigt.

Ignoreret påstanden om at studiet skal svare til et fuldtidsjob

Jeg har læst ministre, undervisere, lektorer, rektorer, studievejledere, såvel som studerende, der var af den overbevisning, at et studie bør svare til et fuldtidsarbejde. At det vigtigste du kunne bruge din studietid på, var at studere. Det skulle jeg have ignoreret og ikke bekymret mig om. Fordi det gjaldt ikke for min uddannelse. Erhvervslivet havde allerede sagt, at erhvervserfaring var vigtigere. Derudover, i takt med at jeg indsamlede informationer til Studiebooster, indså jeg hvor mange andre muligheder, man havde for at få mest ud af studiet, hvis målet var at få det bedste job, og ikke være den studerende, der havde det højeste gennemsnit.

Hvad ville jeg ønske, jeg havde gjort.

Set på mit pensum og mit skema som vejledende, der indeholdte fag der mest skulle betragtes som forslag til gøre mig en stærkere kandidat. Derefter skulle jeg have kigget på min karriestartsafklaring og hvad erhvervslivet efterspurgte, og nedprioriteret de fag, der ikke passede min ønske karrierestart og studieboostet, samt fokuseret på de fag, der hjalp mig i den rette retning. Og det kunne jeg kun gøre, ved ikke at betragte studiet som et fuldtidsarbejde.

Prioriteret at netværke højere end mange fag

Den primære fordel, ved at vide hvilken branche man vil arbejde i, er at man pludselig kan sætte ansigt, navne og linkedin profiler på personer, der arbejder i den branche, man gerne vil ind i. Men først og fremmest ville jeg have lært mere om det at netværke, for at forstå hvorfor det er vigtigt. 

Hvad vil jeg ønske, at jeg havde gjort

Det kom ikke naturligt til mig, så i stedet for at sige, at jeg skulle gøre det mere, ville jeg have fokuseret på at lære at netværke. Og en af de bedste måder, er naturligvis ved at gøre det. Jeg ville ønske, at jeg havde studeret hvordan man netværker bedre, og øvet det nærmest hver dag. En af måderne kunne være at sætte et simpelt, men meget udfordrende mål: Snak med en ny person hver dag i mindst 30 minutter. Jeg var omringet af mennesker på universitetet, så det burde ikke være svært at øve mig.

Fokuseret på at få og pleje en karriere fokuseret online profil

Vi er hvad vi læser, hvad vi spiser, og hvad vi viser om os selv online. Jeg ville ønske, at jeg havde lært, at profilere mig online, for hvem jeg er og mine karrieremål. Jeg ved nu, at selv ikke de mest kreative tillægsord lyder overbevisende i en jobansøgning, hvis det ikke bliver underbygget online. Lad os sige, at jeg ville arbejde hos Novozymes. Der er ingen steder, at jeg viser interesse i insulin online, hvorfor det vil være nemt for enhver HR ansat hos Novo Nordisk at spotte min løgn, hvis jeg ansøgte og skrev, jeg brænder for medicinalbranchen, og “har fulgt jer længe”.

Hvad ville jeg ønske, jeg havde gjort?

Afklaret karrierestart, og brugt tid på at læse og dele materialer, nyheder, kommentarer observationer og andet på min LinkedIn profil. På den måde kunne jeg bevise mine professionelle karriere-interesser, over en længere periode. Det ville have gjort mig mere overbevisende, når jeg som jobsøgende skrev, at jeg var interesseret. En anden måde at se det, er at jeg skulle have boostet mit brand.

Delt min nye viden og interesse for et emne online

I forlængelse til det forrige punkt, skulle jeg også have delt relevant viden og observationer, som jeg havde erhvervet igennem undervisning, læsning og opgaver. Især de punkter jeg var kritiske om, eller følte, at jeg kunne bidrage med nogle nye synspunkter. Det er fjollet, at når jeg skrev noget, som min underviser synes var godt, at det kun var hende eller ham, der fik glæden af at læse det om min viden og interesse. Især hvis jeg havde underviserens ord på, at jeg kom med nogle skarpe observationer. 

Hvad ville jeg ønske, at jeg havde gjort?

Efter hver gang jeg havde fået karakter for en  opgave, brugt 20 minutter på at skrive ned hvad jeg havde lært, hvilke observationer jeg havde gjort mig, og set om der var noget i nyhederne jeg kunne bruge til drage paralleller til min opgave, og dermed understrege validiteten og aktualiteten af min artikel. Derefter ville jeg havde lavet en artikel, eller nærmere en synopsis og delt den på LinkedIn. Dernæst prøvet at række ud til folk, der kunne være interesseret i at læse om det, som også skulle fungere som at opbygge et netværk. At skrive artikler, og dele det med mennesker ville øge mit held til at få  en potentiel ikke-opslået jobstilling, baseret på min interesse, samt at udvise, at jeg var proaktiv.

Tænk relevant erhvervserfaring som #1 

Jeg arbejde alt for meget i løbet af mit studie, og manglede aldrig penge. Men jeg manglede til gengæld relevant erhvervserfaring. Jeg arbejdede som kok, tjener og andre service-jobs. Studievejledere og andre optimister (oftest forældre), prøver at betrygge en om, at være tjener gør en berettiget til at skrive, at man har erfaring med at arbejde som mennesker. At et job i kassen giver en salgserfaring. Det gør det ikke. Og hvis du er ærlig over for dig selv, så ved du det også godt. Du bliver heller ikke læge, af at se TV-serier der foregår på et hospital.

Hvad ville jeg ønske, jeg havde gjort anderledes

Taget et job som var fokuseret på at tjene penge i første semester. Men allerede fra andet semester begyndt at se hvordan jeg kunne få et arbejde i den branche, nærmest uanset hvilken form for akademisk arbejde det var, jeg gerne ville arbejde i. Om jeg skulle opbygge mig fra praktik eller frivilligt arbejde til et betalt, var ligegyldigt. Det er ligegyldig om du ikke har en bil, eller om du har en gammel Lada fra 1984. Du kommer ikke til at vinde et formel 1 løb, hvis ikke du har en formel 1 bil. På samme måde er det ligegyldigt om du har et tomt CV, eller med ikke relevante opgaver, så bliver det ikke betragtet som noget, der kan bruges i et akademisk job.

Bare fordi du, eller en studievejleder, kan trække paralleller, er det ikke ensbetydende med, at en arbejdsgiver kan. 

Lave flere CV forstærkende aktiviteter

Et studierelevant arbejde og netværk er godt. Men det får ikke et CV til at hverken skille sig ud, eller fremstå målrettet. Da jeg i slutningen af mit studiet, gik i gang med at skrive mit CV, skulle jeg prøve at udfylde det med indhold. Det føltes som at prøve at glorificere hvad jeg havde gjort, for at kompensere for alle de karrierefremmende aktiviteter, der ville have forstærket mit CV, som jeg ikke havde gjort.

Hvad ville jeg ønske, at jeg havde gjort?

Kort sagt: studieboostet. Her tænker jeg på at deltage case competitions, være i praktik, lave relevant frivilligt arbejdede osv.

Prioriteret sport, bevægelse og træning

Studietiden er en meget siddende tid. Det åndsvage er, at du som universitetsstuderende har den alder, hvor du nærmest peaker i styrke og udholdenhed i at træne. Men man glemmer som regelt, at en af de ting studietiden forbereder en mest til rent arbejdsmæssigt, er at bevæge sig alt for lidt. Oftest ved at kigge ind i en skærm. Det fjollede er, at sport og træning kan løfte ens karrieremuligheder på adskillige måder. Både fordi du kan bevise, at du er konkurrencemenneske hvis du spiller holdsport. Det er også med til at forstærke din påstand om, at du sjældent er syg. Derudover så oplevede jeg til en jobsamtale, at de rent faktisk spurgte, om jeg dyrkede elite-sport. Hvorfor? Fordi sportsfolk vil vinde, og de vil gerne gøre en ekstra indsats for at de vinder, elller at deres hold vinder.

Hvad jeg vil ønske, at jeg havde gjort

Jeg ville ønske, at jeg havde opbygget en vane med at tage ned og træne inden jeg tog til undervisning, fordi alt træning er med til at gøre dagen bedre. Jeg ville ønske, at jeg havde deltaget i noget holdsport, fordi konkurrencementaliteten kunne jeg have brugt, når jeg gav op for tidligt, med at læse, til bedre at vinde over mig selv. Derudover giver en sund krop et sundt sind, samt en bedre følelse med sig selv, hvilket jeg bestemt havde brug for. Og det er ikke så dyrt, som man tror. Du kan få et års medlemsskab i den lokale offentlige svømmehal for ca. 900 kr. Jeg giver 750 kr. Om året til at få adgang til en tennisbane i det ydre København. Det kan være langt billigere at dyrke en specifik sportsgren, end at gå i fitnesscenter. Ja, du skal købe udstyr, men du kan få stort set alt smidt i nakken på dba.dk. En af mine venner købte to fremragende næsten ubrugte tennisketchere til 150 kr. Det kan sagtens gøres billigt. Selvom e-sport er oppe i tiden, og kommer med utrolig mange fordele og evner til at træffe hurtige strategiske beslutninger, så sidder du stadig ned, når du dyrker e-sport.

Brugt min kalender som en professionel

Der siges, at en nogle af de stærkeste dyder og egenskaber, man kan have, er gratis. En af dem er at aldrig komme for sent. (En anden er naturligvis også at ikke komme for tidligt, men det er uden for fokus for denne artikel og blog). Styr på sin kalender hedder time management, både dansk og engelsk. Det kan koges ned til evnen til at tilrettelægge sin tid, blive færdig til tiden, eller endda tidligere, hvilket  er højt værdsat på arbejdsmarkedet. En anden ting er, at udvise overblik over ens udestående opgaver og evnen til at prioritere. Det er en essentielt og tidsløs (no pun intended) at kunne bruge og administrere en kalender. Både på studiet, men i høj grad også efter studiet.

Hvad ville jeg ønske, at jeg havde gjort

Brug min kalender nærmest religiøst. Dvs. udfyldt min kalender time for time, med hvilke lektier i de forskellige fag jeg skulle lave, så jeg aldrig var i tvivl om hvilke lektier jeg skulle fokusere på om morgenen, i mellemtimerne, efter timerne eller i weekenderne. Derudover ville jeg også skrive noter ned i min kalender, til de enkelte lektier. Jeg ville afklare og skrive: hvad der højst sandsynligt ville være den største udfordring for mig til at komme i gang. Dette er en tankegang jeg har lært fra bogen Getting Things Done, af David Allen. Jeg ville skrive ned, hvad jeg skulle lave dagen efter, og hver aften gå igennem, om jeg havde nået det jeg havde planlagt. Derudover ville jeg aldrig nogensinde have planlagt, at færdiggøre lektier til dagen før. Det kræver dog at man planlægger regelmæssigt. Men som ordsproget lyder “Failing to plan is planning to fail”.

Aktiviteter jeg ville gøre, som jeg anbefaler, du gør:

Læse Getting Things Done af David Allen

Læse The Effective Executive af Peter Drucker

Læse eller se online kurset Learning how to learn af Barbara Oakley

Finde online kurser eller YouTube tuturials på at blive bedre til at bruge din online kalender-

Aldrig læse op til eksamener til allersidst, og til langt ud på natten

Jeg fortrød det hver gang. Jeg kom aldrig igennem alt det, jeg ikke havde fuldt styr på. Det stressede mig. Derudover er det videnskabeligt bevist, at man er et kæmpe fjols, hvis man vælger at studere på måde. Hjernen kan ikke bearbejde viden, når der presset ind i knolden, som var det to soveposer, der skulle presses ned i en for lille pose på under 30 sekunder. Du kan nok godt huske det til eksamen dagen efter, men du har videnskabelig garanti for, at du ikke kan huske det dagen efter eksamen. Viden du presser ind for hurtigt, ryger hurtigt ud igen.

Hverken udførsel eller resultat bliver godt. Uanset om du tror, at du arbejder bedst under pres eller ej. Hvis du har set eller læst Learning How to Learn af Barbara Oakley, vil du også lære, at folk der siger de arbejder bedst under pres, mangler time management egenskaber, selverkendelse om egne evner til at studere, såvel som forskellen på at lære og lagre noget i korttidshukommelsen versus langtidshukommelsen.

Hvad ville jeg ønske, at jeg havde gjort?

Samme som punktet før: Brugt en kalender som en professionel. Derudover husket på Parkins Lov der siger, at en opgave vokser til den allokerede tid man har. Derfor ville jeg sætte kortere deadlines, hvormed jeg skulle være færdig med en opgave dage, uger eller måneder før der var deadline i min kalender, såvel som inkluderet hvornår jeg skulle begynde, og hvordan jeg skulle begynde på en opgave.

Fundet på måder, hvorpå jeg kunne have forkortet min uddannelse med et semester eller mere 

Forskellen på at være nummer 1 og nummer 2 kan i inden for sport være et millisekund eller en millimeter. Men forskellen på at være hurtigere færdig med sin uddannelse, er ofte måneder, eller som med Mads Fauholt-Jørgensen, over et år. Men modsat de fleste sportsgrene, hvor der er mange konkurrenter, så er konkurrencen om at være en studerende, der blev hurtigere færdig med studiet tæt på ikke-eksisterende. Faktisk måtte man opsætte regler for, at studerende blev færdige med deres studie til tiden. Der er endda SU lån til et år ekstra til dem (som tidligere var tæt på alle universitetsstuderende), som ikke færdiggjorde deres uddannelse til tiden. Systemet var sat op til at man ikke forventede at blive færdig til tiden. Dermed, ved at gøre det modsatte, en uventet måde at imponere, at blive færdig, ikke bare til tiden, men før man er er forventet.

Hvad ville jeg ønske, jeg havde gjort

Undersøgt og fundet frem til studerende, der færdiggjorde deres uddannelse tidligere. Hvordan? Jeg ville have taget fat i studieadministrationen og hørt hvad jeg kunne gøre, for at blive færdig hurtigere. Hvis det betød at tage ekstra fag i løbet af studiet, summer school og andet, så ville jeg have gjort det. Hvis man læser om Mads Fauerholt-Jørgensens profil på Berlingske, så står der, at han blev den hurtigste. Der står ikke noget om hans gennemsnit – højt eller lavt..

Hastighed er en overset kompetence og fordel, som du kan præsentere til en arbejdsgiver. Det er især imponerende i en tid, hvor undervisere uddeler topkarakterer ud, som var de provisionslønnede i hvor mange topkarakterer de uddelte.

Vær villig til at ofre mit gennemsnit for mit CV

Når du finder dig på samme side som majoriteten, er det tid til at du stopper op og reflekterer”. Sådan lyder ordsproget fra Mark Twain. Du har lige læst, hvordan hastighed blev fremhævet, frem for karaktergennemsnit. Lave karakterer, eller mangel på høje karakterer, er om noget der kan skyde noget cortisol ind i kroppen. Cortisol er et kemisk stof, lige som dopamin du kender, når du bliver spændt, og oxytocin som du blandt oplever, når du får en orgasme. Cortisol er anderledes. Det er en kemisk reaktion der blandt andet dannes, når du føler en frygt for at blive ladt udenfor eller ekskluderet. Både fra at blive anset som en respekteret studerende, men også en frygt for, at man ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor er derfor naturligt, at du går efter de høje karakterer, når det i manges tilfælde var karakterer, der fik dem ind på studiet. Men der er heldigvis mange andre muligheder, for at overvinde en arbejdsgivers gunst. Der er en bred vifte af studiebooster aktiviteter, du kan gøre. Men at studiebooste kræver tid, hvorfor det er vigtigt, at du ikke bruger tid på jobs, der kun giver en indkomst, og ikke kompetencer eller karrieremæssige fordele, hvorfor du skal købe tid med SU-lån.

Hvad ville jeg ønske, at jeg havde gjort

Indset, at konkurrencen om jobsene via karaktererne allerede var for tæt, og stoppet med at blive skræmt eller bekymret om mit gennemsnit. Istedet skulle jeg have indset de mange andre muligheder der fandtes, for at blive den bedste jobkandidat til drømmejobbet. 

Det er forskellen på at fokusere på hvad du kan tabe (kampen om jobbet pga. Lave karakterer), eller er ved at tabe, med fokusere hvad du kan vinde, hvis du vælger en anden løsning (at studiebooste). 

Den bedste måde jeg kan anbefale, at du forstår dette koncept, er ved at læse bogen Who Moved My Cheese af Spencer Johnson. Alternativt kan du se denne 16 minutter lange animationsfilm baseret på bogen – Who Moved My Cheese. Bemærk: Opløsning er dårlig, men budskabet står knivskarpt. 

Lægge 10 % af alle mine indkomster til side og investere det en gang om året

Hvordan ville du have det hvis du skulle tage 10 % af din indkomst, uanset hvor stramt et budget du allerede har, og lægge pengene til side, for et gang om året, investere dem i aktier, med tanken om at først sælge dem om 20 år?

Jeg investerede ret tidligt på mit studie. Det startede med, at jeg havde købt Danske Bank aktier tilbage i 2009, da de stod til omkring 40 kr. I 2017 stod de ca. 240 kr.  Senere købte jeg Pandora og Vestas aktier, da de var historisk lave i slutningen af 2012. Jeg solgte dem alle i tredje kvartal i 2014 med fortjeneste på godt 50-100 % fortjeneste, hvis jeg ikke tager helt fejl, for at betale min studiegæld under et år efter jeg færdiggjorde mit studie. Det fortryder jeg, at jeg gjorde.

Jeg skulle have holdt fast i dem alle. Øvelserne (for der er to) var, at sætte penge til side, til investering, og dernæst holde fast i de investeringer. 

Jeg investerede for lavere beløb, og jeg satte ikke 10 % til side, til trods for, at jeg havde økonomisk råderum til dem. Og jeg investerede ikke det jeg (ikke) lavde til side. Det fortryder jeg, fordi det ville være en “billig” måde at opbygge en opsparing, såvel som at få erfaring med investering. 

*Nej, der er naturligvis ikke altid garanti på gevinst, når man investerer aktier. Men historikken viser, at hvis man investerer i de største virksomheder, i Danmark C25 , vil man nærmest med garanti, få et overskud. 

Hvad ville jeg ønske, jeg havde gjort anderledes?

Lagt 10 % til side hver måned, og så tilpasset mit budget og forbrug efter det laver beløb. Derudover ville jeg hvert år have investeret det opsparede beløb i en C25 eller fortune 500 virksomhed og holdt fast på mine aktier. Ikke blot for den potentielle økonomiske gevinst, der måtte komme. Der er trods alt en risiko for, at tabe det hele. Men også for at opbygge en af de stærkeste kompetencer, som succesfulde mennesker anbefaler igen og igen – evnen til at lægge 10 % af ens indkomst, inden der er trukket nogle af dine faste omkostninger fra, til side og leve på et lavere budget, end man egentlig behøver. 

Du kan også opbygge det growth-tankesæt, hvis du træner det. Derudover kan du automatisere beløbet der bliver trukket. På den måde vænner du dig bare til, at dit rådighedsbeløb er lavere. Løsningen er selvfølgelig “bare”, at tjene nogle flere penge. Men husk at gøre det i et job, der også forstærker dit CV. Der er naturligvis også en anden mulighed, som er næste punkt.

Taget SU lån fra dag et

En af de mange ting verdens mest succesfulde mennesker, og personer der betragtes betragter sig selv som fiaskoer har til fælles, er 24 timer i døgnet. Penge, netværk, familie, venner og alt andet kan variere, men når det gælder tid, er vi alle lige. Hvordan vi bruger vores tid, er hvad der adskiller succesfulde fra fiaskoer. Men det er også en faktor, der adskiller nyuddannede akademikere på dagpenge og nyuddannede med et fantastisk job. Hvad bruger de deres studietid til. Men tid kan købes, når man studerende – med en lav rentesats, endda. Dvs. at du i stedet for at arbejde og bruge tid i et job, der kun giver dig penge, bør du i stedet, låne penge, og studiebooste for at oparbejde et stærkt CV.

Hvad ville jeg ønske, at jeg havde gjort?

Taget SU lån fra dag et. Det havde givet mig mere tid og mentalt overskud til at bekymre mig mindre om penge, lede efter studiejob, såvel som at passe mit studiejob. Den tid og mentalt overskud kunne jeg have brugt på at studieboostet, og opbygget et stærkt CV og kommet hurtigere, eller direkte, fra studie til job. 

Desværre er det for mange en stor frygt at færdiggøre studiet med en stor studiegæld, og det forstår jeg. Men man glemmer, at man kan betale den af hurtigere, jo hurtigere man er i job, og jo bedre betalt job man får. Det siger sig selv, men ikke desto mindre, er det min erfaring, at mange studerende glemmer det faktum. For hver måned jeg ville have været i job, frem for på dagpenge, kunne jeg have høvle en stor luns af min studiegæld.

Det er ikke størrelsen på din studiegæld, du skal bekymre dig om. Der er desuden sat loft på hvor meget du kan låne. Det er antallet af måneder, hvor du får dagpengesats, frem for et fuldtidsarbejde, der virkelig tæller. Et SU lån giver dig tid og mulighed for at øge din chancer for at gå direkte fra SU til fuldtidsløn. Desuden, så er der ingen der siger, at du behøver at bruge din SU, hvis du ikke har for den. Du kan indsamle den, og så betale det tilbage, som du ikke har brugt, inden du er færdig med studiet. Hele SU-lån systemet er fremragende sat op, og giver studerende mere råderum økonomisk, og dermed tidsmæssigt.

Men lyt til et af Warren Buffets investering principper, der lyder: Lad være med at investere aktier med lånte penge. Det gælder os SU lån. De er ikke til investering, men til råderum, så du kan fokusere på at få et studierelent job. 

Begyndt at meditere

Undersøgelser viser, at vi er så ukomfortable med vores egne tanker, at de i værste tilfælde volder sig selv skade, for at undgå at være alene med deres tanker. Deres bedste allierede, deres hjerne, er også deres største fjende. Og de færreste, især studerende, har råd til at gå til psykolog. Ikke fordi der er noget galt med dem, men fordi din hjerne er en muskel, der bruger 20 % af din krops energi. Af den samme årsag, især når du skal leve af din hjerne, giver det god mening, at du rent faktisk nyder, at være i selskab med den. En måde at blive komfortabel med sine tanker, er mindfulness.

Mindfulness er ligesom tofu. Noget man enten er store fortalere for, eller noget man mener øger værdien i en salat, som fartbump på motorvejen øger køreglæden. Jeg har med tiden og erfaringen indset, at mindfulness er et af de stærkeste gratis redskaber, til at få det bedre. Stort set alle de bøger jeg læser, om succesfulde folk, der forklarer en af deres daglige must-do, samt værktøjer til at få ledere til at få et bedre overblik, er mindfulness. Og to gængse metoder er meditation. 

Når du mediterer, praktisere du at lære at få mere kontrol over dine tanker. Hvis du også sætter dig mere ind i det, lærer du at forstå forskellen på være noget og føle noget. Når du lærer at forstå, at du føler dig stresset, er det ikke det samme som du er stresset. Den lille erkendelse og indsigt alene kan ændre hvordan du har det, og hvordan du føler du har det, langt hurtigere end at vente på at “følelsen” går væk af sig selv. Michael Neils bog Inside Out, er fremragende til at forstå den tankegang bedre.

Hvad jeg ville ønske, jeg havde gjort?

Investeret 200 kr. I en yogamåtte, og downloadet en gratis app og dyrket yoga om morgenen. 10 minutter ville have gjort en forskel, efterfulgt af 10 minutter meditation, hvor jeg bad sad med lukkede øjne. Og lad mig lige understrege, at meditation er sindsyg svært. Jeg har hørt adskillige podcast med profesionelle, der er førende indenfor deres branche, der har brugt år på at lære det, og ikke følt, at de har lært meditation, men stadig får meget ud af det. 

Det er ikke noget man lærer, på samme måde som at lære det græske alfabet. Du skal lære at bede din hjerne om at holde kæft, for at sige det mildt. Jeg vil mene, at jeg har lært det til et niveau, at jeg ikke har problemer med at side 20 minutter og bare nyde, at jeg kan sidde og lade op. 

Hvis du nu tænker, om meditation er noget, du skal inkludere i din kalender, så håber jeg, at du nu er klar over hvad svaret er.

Brug mere tid på at finde en kæreste

Studietiden kan være ensom og hård. Det ved vi alle. Når det er hårdest, er det rart at være i et tæt forhold, der kan give en to væsentlige menneskelige behov, fysisk kontakt og sex. Mennesker fungerer ganske enkelt bedre, når ovenstående er en del af ens liv. Et kram fra en ven eller familiemedlem er fint, men fungerer mest som en vandpost i et maratonløb, der efterlader dig tørstig to minutter senere. En kæreste kan dække nogle større fysiske behov, vi alle har brug for. Det er faktisk så vigtigt, at man var bekymret om hvordan det ville have en effekt på basketball spillernes præstation, da de blev isoleret i fra deres venner og familie i forbindelse med COVID-19, og frarøvet muligheden for at have sex med deres partnere.

Hvad ville jeg have gjort anderledes?

Prioriteret at få en kæreste. Og hvis jeg ikke følte jeg havde tid til det, så ville det blot understrege vigtigheden af at bruge en kalender som en professionel og ikke skrive opgaver i aller sidste øjeblik. Havde jeg dyrket mere sport, evt. I klubber, ville jeg have øget min chance for at have mødt en. Det samme gælder med andre studiebooster-aktivteter, som at være i studieforeninger, frivilligt arbejde og deltage i workshops.

Jeg var single det mest af min studietid. Nu hvor jeg er i et seriøst forhold (faktisk gift), kan jeg se hvor meget det giver, også fordi jeg får energi af at kunne give noget til min kæreste, fortryder jeg, at jeg kørte singlelivet så længe, og ikke satte en indsats ind for at finde en kæreste. Et godt forhold skal ikke tage energi, men give energi. Det er vigtigt at få det, mens man studerer. 

FYI – Tinder og bogen The Game af neil Strauss har fungeret ganske fint for mig. 

Lær at spise bønner i stedet for pasta

Billig studiemad er som regel kedelig pasta.

Bønner er lidt dyrere end pasta, men også mange gange sundere. De har tre gange så mange fibre og kulhydrater, så de mætter mere. De er nemme at opbevare, holder for evigt, og kan nemt spices op med noget tilberedt frossen kylling og frosne grøntsager. Det var stort set hvad jeg spiste årene efter mit studie, og havde et beskedent madbudgt. Jeg begik dog den fejl, at jeg spiste ris. 

Hvad ville jeg have gjort, hvis jeg kunne

Lært at spise bønner, og måske endda linser, som alternativ til pasta. Det er billigt, mere energigivende og sundere. Og dermed med til at opbygge en sundere livsstil. Derudover så bliver jeg træt i hovedet af studerende, der siger, at de kun spiser pasta. Det er lidt idéforladt, og et tegn på manglende forståelse af sundhed og ernæring.

Blive morgenmenneske

Hvad tænker du, når du hører nogen sige, at de står op kl. 5 for at tage en løbetur, et koldt bad, sidde og arbejde i en time, for først da at spise morgenmad? 

Freak? 

Force of nature? 

Man bliver både forskrækket og fascineret af den disciplin, der ofte taber kampen til snooze-knappen. Men når du først har prøvet, at være den første i et træningscenter, taget en løbetur i en tom by eller prøvet at lave fire timers arbejde på 90 minutter inden solen er stået op, er det svært at vende ryggen til de mange fordele ved at være morgenmenneske. 

Da jeg flyttede til Granada, Spanien i sommeren 2015, var der +30 grader hver dag, ingen blæst og ingen regn. Jeg havde ingen AC eller blæser i lejligheden. Jeg havde belejligt nok heller ikke varmt vand. Jeg havde koldt vand. Pga. varmen tog jeg adskillige kolde bade i løbet af om dagen. Den vane har jeg vedligeholdt lige siden. Kolde bade om morgenen er forfærdeligt i begyndelsen. Det er tæt på uundværligt, når du først har fået mindsettet: Jeg dør ikke af det, og jeg bliver rigtig glad for det senere. 

Jeg gentager ordet kontrol. Kontrol. Kontrol. Kontrol … når jeg står under bruseren, og har lyst til at slukke, eller ikke stå under det længere. For i virkeligheden er det kun de første 10 sekunder, der er slemme. Kombiner kolde bade med at stå tidligt op og lave udstrækning og evt. Så mange armbøjninger og mavebøjninger man tage (gerne en mere end dagen før), giver en så sindsyg meget energi om morgenen, at det er svært at forklare.

Hvad jeg ville ønske, jeg havde gjort

Gradvist vænnet mig til at stå tidligere og tidligere op. Lægge løbetøj frem til at komme hurtigt og nemt ud af døren. Skrive det ind i kalenderen, at jeg skulle tidligt op og ud og løbe, eller ned og træne. Komme ind i en rutine, for relativt hurtigt at indse, at det ikke er hårdt. Det er hårdt, når man kommer ud af rutinen, og det er svært at komme ind i rutinen igen. Men morgener er der hvor jeg får lavet mest, indser jeg nu. Jeg ville ønske, at jeg havde testet det af nogle måneder for at se, om det også gjaldt, da jeg var studerende.


Hvis du synes, at du har hørt mange af disse råd, så har du ret. Det er råd, som du har hørt fra personer, sikkert også flere af dem jeg har hørt det fra, som du ser op til. Men man skal huske på, at de også gjorde disse råd, inden der var folk der så op til dem. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *